główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wyborze dostawcy materiałów biurowych

Informujemy, że zakończono procedurę zapytania ofertowego dot. zakupu i dostawy w 2020 r.

dla Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana w Częstochowie - materiałów biurowych.

 

Komisja ofertowa po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń oferentów zgodnie z przyjętym

kryterium oceny zamówienia stwierdziła, że :

 

na  dostawę materiałów biurowych wybrano :

PAPIRUS  M.Górecki, A.Nowicki, J.Karyś  Sp. j.

ul. Wodzickiego 3

42-200 Częstochowa

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym