główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Przetargi i zapytania

Zapytanie ofertowe - wykonanie prac naprawczo-technicznych na budynku Filharmonii.

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczo–technicznych na budynku Filharmonii. I. ZAMAWIAJĄCY Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa NIP 573 02 06 780, REGON 000638091 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Wykonanie powłokowego pokrycia dachowego na pow.1100 m2 w technologii bezspoinowej przy użyciu zestawów opartych na polimerach dyspergowalnych w wodzie (wymagania zgodnie z ETAG 005 - Zestawy do w...

Utworzony: 2022-06-11 | Zmodyfikowany: 2022-06-11 18:36

2. Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania DYREKTOR poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00 w sprawie skarg i wniosków: piątek 14.00 - 16.00 ADMINISTRACJA poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00 KASA BILETOWA poniedziałek - piątek 9.00 - 19.00

Utworzony: 2012-11-29 | Zmodyfikowany: 2022-05-18 10:07

3. Administracja i obsługa

Administracja i obsługa

SEKRETARIAT sekretariat@filharmonia.com.pl tel. (+48) 34 324 43 05 fax. (+48) 34 324 34 37 URSZULA KOPACZ KADRY kadry@filharmonia.com.pl tel. 34 324 42 30 fax. (+48) 34 324 34 37 GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OSOBOWYCH ALEKSANDRA JASNOS KSIĘGOWOŚĆ ksiegowosc@filharmonia.com.pl tel. (+48) 34 361 32 88 GŁÓWNY KSIĘGOWY LILIA SOBCZYK ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO MARZENA MAŁEK SPECJALISTA DS. PŁAC ANNA MURDZEK KASA GŁÓWNA ANNA JAROSIK KSIĘGOWA ANNA KOMOROWSKA KASA BILETOWA (+48) 795 451 438 ELŻBIETA WIL...

Utworzony: 2010-03-31 | Zmodyfikowany: 2022-05-11 09:47

4. Orkiestra Symfoniczna

Orkiestra symfoniczna

I skrzypce: Tomasz Kulisiewicz - koncertmistrz Siergiej Wowkotrub - z-ca koncertmistrza Agnieszka Łuksza-Wypiór - z-ca koncertmistrza Jolanta Dziadkowiec Marek Kloś Grażyna Mielińska Alicja Miruk-Mirska Andrzej Nowak Grzegorz Piętowski Elżbieta Podgórska Wojciech Rot Łukasz Sczendzina Michał Szymczak II skrzypce: Karolina Korelus Katarzyna Cichońska Grażyna Ciesielska Robert Jurecki Małgorzata Kryś Magdalena Meisel Małgorzata Nowak-Dąbrowska Bogusława Nowak Natalia Plińska Marta Stachula Dag...

Utworzony: 2010-03-31 | Zmodyfikowany: 2022-05-11 09:46

5. Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

Regulamin organizacyjny Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

Utworzony: 2010-04-01 | Zmodyfikowany: 2022-03-31 09:10

6. Przetargi i zapytania

Zapytanie ofertowe - najem lokalu przeznaczonego na działalność związaną ze środowis...

Częstochowa 15.11.2021 r. Znak sprawy: F.Cz./NAG/341-3/2021 Zapytanie ofertowe Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia propozycji w trybie zapytania ofertowego. ZAMAWIAJĄCY: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa NIP: 573 02 06 780, REGON: 000638091 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest : Zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na działalność związaną ze środowiskami twórczymi lub inną gospodarczą, zlokalizowanego na ...

Utworzony: 2021-11-15 | Zmodyfikowany: 2022-03-23 13:27

7. Chór Filharmonii

Chór Filharmonii

Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum jest 22-osobowym, zawodowym chórem mieszanym. Zespół Collegium Cantorum powstał w 1987 roku jako autorski pomysł jego założyciela Janusza Siadlaka. Początkowo działał pod patronatem częstochowskich wyższych uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a potem Politechniki Częstochowskiej. Doświadczenie szefa Zespołu zdobyte zarówno z Collegium Cantorum, jak i Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk, gdzie sprawował przez 6 lat funkcję kierownika chóru oraz ...

Utworzony: 2012-10-30 | Zmodyfikowany: 2021-12-31 08:33

8. Przetargi i zapytania

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Huberman...

Informujemy ,że zakończono procedurę zapytania ofertowego po nazwą : Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2021 i za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z badania w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta , które określi czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Filharmonii Częstochowskiej. Komi...

Utworzony: 2021-11-15 | Zmodyfikowany: 2021-11-15 12:45

9. Przetargi i zapytania

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Huberman...

Częstochowa, 12.10.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,1598) –wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy). Zamawiający : Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16 42-202 Częstochowa tel. 034 324 42 30 NIP: 573 02 06 780 REGON: 000638091 Wpisana do Księgi rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej pr...

Utworzony: 2021-10-18 | Zmodyfikowany: 2021-10-18 13:50

10. Bilans

Bilans za rok 2020

Utworzony: 2021-10-18 | Zmodyfikowany: 2021-10-18 09:23

11. Nabór na stanowisko

Przesłuchania do orkiestry - kontrabas

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ogłasza przesłuchania muzyków na stanowisko muzyka solisty grupy kontrabasów Przesłuchania odbędą się 15.10.2021r (piątek), o godz.12.30 w Sali Koncertowej Filharmonii Częstochowskiej Komisja zakwalifikuje kandydatów do przesłuchań na podstawie nadesłanych zgłoszeń Filharmonia nie zapewnia akompaniatora Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom przesłuchań Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzy...

Utworzony: 2021-09-27 | Zmodyfikowany: 2021-09-27 09:36

12. Nabór na stanowisko

Przesłuchania do orkiestry - waltornia

Częstochowa, 18.05.2021 Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka: waltornia - solista I głos Termin przesłuchania: 24.06.2021r., godz. 14.00 Miejsce przesłuchania: Sala Koncertowa Filharmonii Częstochowskiej Program przesłuchania: 1. W. A. Mozart - Koncert Es-dur Nr 2 KV 417 lub W. A. Mozart - Koncert Es-dur Nr 4 KV 495 3. utwór dowolny Partie orkiestrowe do przygotowania: 1. P. Czajkowski - V Symfonia e-moll cz. II 2. C. Franc...

Utworzony: 2021-05-18 | Zmodyfikowany: 2021-05-19 11:32

13. Nabór na stanowisko

Przesłuchania do orkiestry - wiolonczela

Częstochowa, 6.05.2021 Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka solisty: wiolonczela Termin przesłuchania: 24.06.2021r., godz. 13.00 Miejsce przesłuchania: Sala Koncertowa Filharmonii Częstochowskiej Program przesłuchania: J. S. Bach – Preludium z jednej ze Suit J. Haydn – Koncert wiolonczelowy C-dur lub D-dur I część z kadencją R. Schumann - Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129 (cały koncert) lub A. Dvořák - Koncer...

Utworzony: 2021-05-06 | Zmodyfikowany: 2021-05-18 11:06

14. Budżet

Budżet 2021

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych. Dotacja podmiotowa na rok 2021 - 7 975 040,- zł Uchwała budżetowa Nr 508.XXXVII.2020

Utworzony: 2021-03-30 | Zmodyfikowany: 2021-03-30 11:04

15. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021

Utworzony: 2021-03-30 | Zmodyfikowany: 2021-03-30 10:59

16. Bilans

Bilans za rok 2019

Bilans za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta

Utworzony: 2020-11-09 | Zmodyfikowany: 2020-11-09 10:31

17. RODO

RODO

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, informuje że: 1. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Częstochowska, Wilsona 16, 42-202 Częst...

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 10:17

18. Dyrektor Adam Klocek

Dyrektor Adam Klocek

NAZWA DYREKTOR IMIĘ I NAZWISKO ADAM KLOCEK ADRES Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16 42-200 Częstochowa TELEFON (+48) 34 324 42 30 ADRES E-MAIL sekretariat@filharmonia.com.pl KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI 1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Filharmonii i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Prezydent Miasta Częstochowy. 3. Organem doradczym dyrektora jest Rada Artystyczna Filharmonii, powoływana przez dyrektora Filharmonii...

Utworzony: 2012-02-10 | Zmodyfikowany: 2020-09-08 08:23

19. Przetargi i zapytania

Zawarcie umowy najmu lokalu - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że zakończono procedurę zapytania ofertowego dot. konkursu ofert na: Zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną połączoną z działalnością artystyczną, zlokalizowanego na poziomie -1 budynku Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana, ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa, o pow. 433 m2, stanowiącego wyodrębnioną i samodzielną część przedmiotowej nieruchomości składającej się z: zaplecza kuchennego o pow. 136 m2 i części użytkowej o pow. 297 m2 z możli...

Utworzony: 2020-08-27 | Zmodyfikowany: 2020-08-27 08:21

20. Przetargi i zapytania

Zapytanie ofertowe - zawarcie umowy najmu lokalu

Częstochowa 24.07.2020 r. Znak sprawy: F.Cz./NAG/341-4/2020 Zapytanie ofertowe Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia propozycji w trybie zapytania ofertowego. ZAMAWIAJĄCY: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul.Wilsona 16, 42-202 Częstochowa NIP: 573 02 06 780, REGON: 000638091 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest : Zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną połączoną z działalnością artystyczną, zlokalizowanego na pozi...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 10:29