główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Współprowadzenie przez Województwo Śląskie

Uchwała w sprawie prowadzenia z Województwem Śląskim jako wspólnej instytucji kultur...

Uchwała Rady Miasta Częstochowy w sprawie prowadzenia z Województwem Śląskim jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

Utworzony: 2024-01-23 | Zmodyfikowany: 2024-01-23 09:42

2. Status prawny

Status prawny

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana jest samorządową instytucją artystyczną, prowadzoną jako wspólna instytucja kultury Miasta Częstochowy i Województwa Śląskiego, działającą na podstawie: umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, zawartej dnia 24 listopada 2023 r. pomiędzy Miastem Częstochowa a Województwem Śląskim; Statutu Filharmonii. Organizatorem Filharmonii jest Miasto Częstochowa, Współorga...

Utworzony: 2010-04-01 | Zmodyfikowany: 2024-01-23 09:33

3. Statut

Statut Filharmonii Częstochowskiej z 2023 roku

Statut Filharmonii Częstochowskiej oraz Uchwała z 30 listopada 2023 roku.

Utworzony: 2010-04-07 | Zmodyfikowany: 2024-01-23 09:21

4. Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Zakres działalności Filharmonii Celem działalności Filharmonii jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury poprzez: prezentację wartościowych form muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej, polskiej i zagranicznej; edukację muzyczną umożliwiającą przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru muzyki we wszystkich jej gatunkach; promocję twórczości muzycznej polskiej i zagranicznej; rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb w dziedzinie kultury muzycznej; współpracę ze szko...

Utworzony: 2010-04-01 | Zmodyfikowany: 2024-01-23 09:05

5. Przetargi i zapytania

Ogłoszenie wyboru wykonawcy zapytania ofertowego pod nazwą „Prace remontowe do...

Informujemy, że zakończono procedurę przetargu nieograniczonego po nazwą : „Prace remontowe dotyczące schodów przed budynkiem Filharmonii Częstochowskiej Komisja ofertowa w dn.11.12.233 r. rozpatrzyła wszystkie zgłoszenia oferentów zgodnie z przyjętym kryterium oceny zamówienia określonym w SIWZ projektu. Komisja przetargowa stwierdziła, że do realizacji przetargu w zakresie wykonania usługi remontowej wybrano PPUH TRAK, Rafał Stanuch Krzykawka 46, 32-329 Bolesław

Utworzony: 2023-12-20 | Zmodyfikowany: 2023-12-20 10:18

6. Przetargi i zapytania

Ogłoszenie wyboru wykonawcy zapytania ofertowego pod nazwą „Prace remontowe do...

Informujemy, że zakończono procedurę przetargu nieograniczonego po nazwą : „Prace remontowe dotyczące oświetlenia muszli koncertowej Filharmonii Częstochowskiej" Komisja ofertowa w dn.08.12.233 r. rozpatrzyła wszystkie zgłoszenia oferentów zgodnie z przyjętym kryterium oceny zamówienia określonym w SIWZ projektu. Komisja przetargowa stwierdziła, że do realizacji przetargu w zakresie wykonania usługi remontowej wybrano: Elwolight Technologie sceniczne Piotr Wojtas 31-869 Kraków ,Os....

Utworzony: 2023-12-20 | Zmodyfikowany: 2023-12-20 10:16

7. Przetargi i zapytania

Ogłoszenie wyboru wykonawcy zapytania ofertowego pod nazwą „Wykonanie powłokow...

Informujemy, że zakończono procedurę przetargu nieograniczonego po nazwą : Wykonanie powłokowego pokrycia dachowego na pow. 1840 m2 w technologii bezspoinowej przy użyciu zestawów opartych na polimerach dyspergowalnych w wodzie na bazie akrylu (wymagania zgodnie z ETAG 005 - Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej). Komisja ofertowa w dn.30.11.233 r. rozpatrzyła wszystkie zgłoszenia oferentów zgodnie z przyjętym kryterium oceny zamówienia określonym w...

Utworzony: 2023-12-07 | Zmodyfikowany: 2023-12-07 13:17

8. Przetargi i zapytania

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych schodów

ZAPYTANIE OFERTOWE Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych dotyczących schodów przed budynkiem Filharmonii Częstochowskiej. I. ZAMAWIAJĄCY Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa NIP 573 02 06 780, REGON 000638091 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: „Prace remontowe dotyczące schodów przed budynkiem Filharmonii Częstochowskiej Zadanie będzie wykonywane dwuetapowo: Pierwszy etap- zakup materiałó...

Utworzony: 2023-11-24 | Zmodyfikowany: 2023-12-06 11:30

9. Przetargi i zapytania

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prace remontowe oświetlenia muszli koncert...

ZAPYTANIE OFERTOWE Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych oświetlenia muszli koncertowej Filharmonii Częstochowskiej I. ZAMAWIAJĄCY Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa NIP 573 02 06 780, REGON 000638091 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: „Prace remontowe dotyczące oświetlenia muszli koncertowej Filharmonii Częstochowskiej Zadanie będzie wykonywane dwuetapowo: Pierwszy etap- zakup materiał...

Utworzony: 2023-11-27 | Zmodyfikowany: 2023-12-06 11:02

10. Przetargi i zapytania

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczo-technicznych na d...

ZAPYTANIE OFERTOWE Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczo–technicznych na dachu w starej części budynku Filharmonii. I. ZAMAWIAJĄCY Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa NIP 573 02 06 780, REGON 000638091 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Wykonanie powłokowego pokrycia dachowego na pow. 1840 m2 w technologii bezspoinowej przy użyciu zestawów opartych na polimerach dyspergowalnych w wodzie na...

Utworzony: 2023-11-16 | Zmodyfikowany: 2023-11-22 09:13

11. Przetargi i zapytania

Ogłoszenie wyboru wykonawcy zapytania ofertowego pod nazwą „Badanie i ocena sp...

Informujemy, że zakończono procedurę zapytania ofertowego po nazwą : „Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2023 i za rok obrotowy 2024 oraz sporządzenie sprawozdania z badania w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta , które określi czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Filharmonii Częstochowskie...

Utworzony: 2023-10-27 | Zmodyfikowany: 2023-10-27 09:22

12. Orkiestra Symfoniczna

Orkiestra symfoniczna

Dane podstawowe I SKRZYPCE Tomasz Kulisiewicz - koncertmistrz Siergiej Wowkotrub - z-ca koncertmistrza Agnieszka Łuksza-Wypiór - z-ca koncertmistrza Jolanta Dziadkowiec Grażyna Mielińska Alicja Miruk-Mirska Andrzej Nowak Grzegorz Piętowski Elżbieta Podgórska Wojciech Rot Łukasz Sczendzina Michał Szymczak II SKRZYPCE Karolina Korelus Katarzyna Cichońska Grażyna Ciesielska Robert Jurecki Małgorzata Kryś Magdalena Meisel Małgorzata Nowak-Dąbrowska Bogusława Nowak Natalia Plińska Marta Stachula ...

Utworzony: 2010-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-10-06 09:25

13. Administracja i obsługa

Administracja i obsługa

Dane podstawowe SEKRETARIAT sekretariat@filharmonia.com.pl tel. +48 34 324 43 05 fax. +48 34 324 34 37 Urszula Kopacz Ewa Szumna-Klocek KADRY kadry@filharmonia.com.pl +48 34 324 62 48 w. 31 GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OSOBOWYCH Aleksandra Jasnos KSIĘGOWOŚĆ +48 34 324 62 48 +48 34 361 32 88 ksiegowosc@filharmonia.com.pl GŁÓWNY KSIĘGOWY Lila Sobczyk ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Marzena Małek SPECJALISTA DS. PŁAC Anna Murdzek KASA GŁÓWNA Anna Jarosik KSIĘGOWA Anna Komorowska KASA BILETOWA 795 451 43...

Utworzony: 2010-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-10-06 09:24

14. Przetargi i zapytania

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hube...

Znak sprawy : FCz/NAG/341-2/ 2023 Częstochowa, 02.10.2023 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,1598) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy). Zamawiający : Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16 42-202 Częstochowa tel. 034 324 42 30 NIP: 573 02 06 780 REGON: 000638091 Wpisana do Księgi rejestrowe...

Utworzony: 2023-10-05 | Zmodyfikowany: 2023-10-05 09:40

15. Chór

Chór Filharmonii

Dane podstawowe KIEROWNIK CHÓRU DYRYGENT Janusz Siadlak SOPRANY Tetyana Boretska-Kruk Justyna Kozak Aleksandra Łabęcka Anna Posturzyńska Małgorzata Siadlak Agata Widera-Burda ALTY Barbara Konarzewska Weronika Kępka Beata Nowicka Ewa Nowicka Agnieszka Pszenica Angelina Roch-Domagała TENORY Jacek Boratyński Kacper Jaskulak Jakub Kiciński Rafał Kozak Andrii Levchuk Grzegorz Rogut BASY Michał Gębala Michał Kiepura Jacek Kobylnik Anatolii Portian INSPEKTOR Małgorzata Siadlak BIBLIOTEKARZ Rafał Ko...

Utworzony: 2012-10-30 | Zmodyfikowany: 2023-09-18 12:13

16. Przetargi i zapytania

Najem lokalu przeznaczonego na działalność związaną ze środowiskami twórczymi lub in...

Zapytanie ofertowe Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia propozycji w trybie zapytania ofertowego. ZAMAWIAJĄCY: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa NIP: 573 02 06 780 REGON: 000638091 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest : Zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na działalność związaną ze środowiskami twórczymi lub inną gospodarczą , zlokalizowanego na poziomie -1 budynku Filharmonii Częstochowskiej im. B. Huberm...

Utworzony: 2023-04-14 | Zmodyfikowany: 2023-09-12 10:53

17. Przetargi i zapytania

Wykonanie prac naprawczo-technicznych na dachu - wybór wykonawcy

Informujemy, że zakończono procedurę przetargu nieograniczonego po nazwą : Wykonanie powłokowego pokrycia dachowego na pow.550 m2 w technologii bezspoinowej przy użyciu zestawów opartych na polimerach dyspergowalnych w wodzie (wymagania zgodnie z ETAG 005 - Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej). Komisja ofertowa w dn.03.07.23 r. rozpatrzyła wszystkie zgłoszenia oferentów zgodnie z przyjętym kryterium oceny zamówienia określonym w SIWZ projektu. Kom...

Utworzony: 2023-07-04 | Zmodyfikowany: 2023-07-04 10:41

18. Bilans

Bilans za rok 2022

Bilans za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy.

Utworzony: 2023-06-22 | Zmodyfikowany: 2023-06-22 12:22

19. Budżet

Budżet 2023

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych. Dotacja podmiotowa na rok 2023 - 9 868 730 zł Uchwała Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 roku.

Utworzony: 2023-06-22 | Zmodyfikowany: 2023-06-22 12:14

20. Przetargi i zapytania

Wykonanie prac naprawczo-technicznych na dachu w starej części budynku Filharmonii

ZAPYTANIE OFERTOWE Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczo–technicznych na dachu w starej części budynku Filharmonii. I. ZAMAWIAJĄCY Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa NIP 573 02 06 780, REGON 000638091 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Wykonanie powłokowego pokrycia dachowego na pow.550 m2 w technologii bezspoinowej przy użyciu zestawów opartych na polimerach dyspergowalnych w wodzie (wym...

Utworzony: 2023-06-20 | Zmodyfikowany: 2023-06-20 12:47