główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Przetargi i zapytania

Dostawa materiałów biurowych - wyniki

Informujemy ,że zakończono procedurę zapytania ofertowego dot. zakupu i dostawy dla Filharmonii Częstochowskiej im.B.Hubermana w Częstochowie- materiałów papierniczych i artykułów biurowych. Komisja ofertowa po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń oferentów zgodnie z przyjętym kryterium oceny zamówienia (85 % ceny ,15% charakterystyka dostaw) - stwierdziła, że : najlepszą ofertę przedstawiło i wybrano do współpracy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO-KOLOS sp. z o.o. ul. Warszawska 363/365, 42-2...

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 13:50

2. Przetargi i zapytania

Dostawa materiałów biurowych

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do swojej siedziby materiałów biurowych. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów biurowych i papierniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 1 - formularz cenowy.

Utworzony: 2019-01-31 | Zmodyfikowany: 2019-01-31 14:25

3. Administracja i obsługa

Administracja i obsługa

SEKRETARIAT sekretariat@filharmonia.com.pl tel. (+48) 34 324 43 05 fax. (+48) 34 324 34 37 MAGDALENA WINKLER KADRY filharmonia@filharmonia.com.pl tel. 34 324 42 30 fax. (+48) 34 324 34 37 GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OSOBOWYCH ELŻBIETA STUŁA KSIĘGOWOŚĆ ksiegowosc@filharmonia.com.pl tel. (+48) 34 361 32 88 GŁÓWNY KSIĘGOWY LILIA SOBCZYK ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO MARZENA MAŁEK SPECJALISTA DS. PŁAC ANNA MURDZEK KASA GŁÓWNA ANNA JAROSIK KSIĘGOWA ANNA KOMOROWSKA KASA BILETOWA (+48) 795 451 438 ELŻBIE...

Utworzony: 2010-03-31 | Zmodyfikowany: 2018-12-18 09:11

4. Strona Główna

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Dane podstawowe NAZWA FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA im. Bronisława Hubermana WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POWIAT CZĘSTOCHOWSKI GMINA CZĘSTOCHOWA MIEJSCOWOŚĆ CZĘSTOCHOWA 42-202 ULICA WILSONA NUMER 16 NIP 573-02-06-780 REGON 000638091 NR KSIĘGI REJESTROWEJ KPS.402.2 TELEFONY telefony Centrala (+48) 34 324 42 30 (+48) 34 324 62 48 Fax (+48) 34 324 34 37 Sekretariat (+48) 34 324 43 05 Impresariat (+48) 34 324 18 54 Kasa biletowa (+48) 795 451 438 Księgowość (+48) 34 324 42 30 (+48) 34 361 32 88 Dział adm.-go...

Utworzony: 2012-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-12-18 09:09

5. Chór Filharmonii

Chór Filharmonii

Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum jest 22-osobowym, zawodowym chórem mieszanym. Zespół Collegium Cantorum powstał w 1987 roku jako autorski pomysł jego założyciela Janusza Siadlaka. Początkowo działał pod patronatem częstochowskich wyższych uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a potem Politechniki Częstochowskiej. Doświadczenie szefa Zespołu zdobyte zarówno z Collegium Cantorum, jak i Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk, gdzie sprawował przez 6 lat funkcję kierownika chóru oraz ...

Utworzony: 2012-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 10:11

6. Bilans

Bilans za rok 2017

Bilans za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 10:05

7. Orkiestra Symfoniczna

Orkiestra symfoniczna

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana I skrzypce: Agnieszka Łuksza - koncertmistrz Magdalena Ziarkowska - koncertmistrz Siergiej Wowkotrub - z-ca koncertmistrza Jolanta Dziadkowiec Marek Kloś Grażyna Mielińska Oleksandr Mazepa Andrzej Nowak Grzegorz Piętowski Elżbieta Podgórska Łukasz Sczendzina Michał Szymczak II skrzypce: Wojciech Rot Katarzyna Cichońska Grażyna Ciesielska Robert Jurecki Małgorzata Kryś Magdalena Meisel Małgorzata Nowak-Dąbrowska Bogusł...

Utworzony: 2010-03-31 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 09:52

8. RODO

RODO

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, informuje że: 1. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Częstochowska, Wilsona 16, 42-202 Częst...

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:58

9. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu

Dariusz Madejski dariusz.madejski@filharmonia.com.pl (+48) 34 324 18 54 Agnieszka Małasiewicz agnieszka.malasiewicz@filharmonia.com.pl (+48) 34 324 18 54

Utworzony: 2010-03-25 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:56

10. Budżet

Budżet 2018

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych. Dotacja podmiotowa na rok 2018 - 6 761 600,- zł

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 09:16

11. Bilans

Bilans za rok 2016

Bilans za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta

Utworzony: 2017-12-04 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 12:23

12. Budżet

Budżet 2017

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych. Dotacja podmiotowa na rok 2017 - 6 599 000,- zł

Utworzony: 2016-02-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 10:53

13. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

ORGAN WYKONAWCZY 1. Dyrektor 1.1. Zastępca dyrektora ds. artystycznych 1.1.1. Inspektor orkiestry 1.1.2. Bibliotekarz 1.1.3. Prelegent 1.1.4. Organizator i realizator audycji wyjazdowych 1.2. Kierownik chóru – dyrygent 1.2.1. Inspektor chóru 1.2.2. Bibliotekarz 1.3. Główny księgowy 1.3.1. Z-ca głównego księgowego 1.3.1.1. Specjalista ds. płac 1.3.1.2. Kasjer główny 1.3.1.3. Księgowa 1.3.1.4. Kasjer biletowy 1.3.1.5. Kasjer biletowy 1.4. Specjalista ds. osobowych 1.5. Sekretariat 1.6. Ki...

Utworzony: 2010-03-25 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 10:43

14. Dyrektor Ireneusz Kozera

Dyrektor Ireneusz Kozera

NAZWA DYREKTOR IMIĘ I NAZWISKO IRENEUSZ KOZERA ADRES Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16 42-200 Częstochowa TELEFON (+48) 34 324 43 05 ADRES E-MAIL sekretariat@filharmonia.com.pl ireneusz.kozera@filharmonia.com.pl KOMPETENCJE 1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Filharmonii i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Prezydent Miasta Częstochowy. 3. Organem doradczym dyrektora jest Rada Artystyczna Filharmonii, powoływana ...

Utworzony: 2010-03-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-20 11:55

15. Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko: śpiewak chóru - tenor

Utworzony: 2016-09-21 | Zmodyfikowany: 2016-09-21 11:23

16. Bilans

Bilans za rok 2015

Bilans za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta

Utworzony: 2016-06-14 | Zmodyfikowany: 2016-06-14 13:27

17. Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

Regulamin organizacyjny Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana z 2013 roku

Utworzony: 2010-04-01 | Zmodyfikowany: 2014-02-13 12:51

18. Statut

Statut Filharmonii Częstochowskiej - 28 czerwca 2012

Utworzony: 2010-04-07 | Zmodyfikowany: 2013-12-13 14:18

19. Regulamin rady artystycznej

Regulamin rady artystycznej Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

Regulamin rady artystycznej Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

Utworzony: 2013-09-05 | Zmodyfikowany: 2013-09-05 10:22

20. Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych Adam Klocek

Zastępca dyrektora ds. artystycznych - Adam Klocek

NAZWA ZASTĘPCA DYREKTORA ds. ARTYSTYCZNYCH IMIĘ I NAZWISKO ADAM KLOCEK ADRES Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16 42-200 Częstochowa TELEFON (+48) 34 324 43 05 ADRES E-MAIL sekretariat@filharmonia.com.pl OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA 1. Kierowanie całokształtem działalności artystycznej zgodnie z przepisami prawa i ponoszenieodpowiedzialności za powierzony zakres działania. 2. Zastępowanie i podejmowanie wszystkich decyzji w czasie nieobecności dyrektora naczelnego,z w...

Utworzony: 2012-02-10 | Zmodyfikowany: 2013-09-05 09:48