główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko: śpiewak chóru - tenor

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 12:13

2. Przetargi i zapytania

Zapytanie ofertowe - zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na klub muzyczny

Zapytanie ofertowe Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia propozycji w trybie zapytania ofertowego. ZAMAWIAJĄCY: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-200 Częstochowa NIP: 573 02 06 780, REGON: 000638091 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest : Zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na Klub Muzyczny, zlokalizowanego w piwnicy budynku Filharmonii Częstochowskiej im. B.Hubermana, ul. Wilsona 16, 42-200 Częstochowa, o pow. 433 m2 z wyd...

Utworzony: 2020-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 12:09

3. Przetargi i zapytania

Ogłoszenie o wystawieniu na sprzedaż samochodu FORD Transit

Filharmonia Częstochowska wystawia na sprzedaż samochód FORD TRANSIT. Specyfikacja pojazdu oraz formularz ofertowy w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Utworzony: 2020-06-23 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 13:57

4. Przetargi i zapytania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa fabrycznie nowych instru...

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655 ) Filharmonia Częstochowska jako Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 570543-N-38-2018 z dnia 11.06. 2018 r.) pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ - KONTRABASÓW, DZWONÓW RUROWYCH, WIBRAFONU I ELEMENTÓW PE...

Utworzony: 2020-06-18 | Zmodyfikowany: 2020-06-18 13:25

5. Przetargi i zapytania

Zawiadomienie o złożonych ofertach - dostawa fabrycznie nowych instrumentów

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 , poz. 1655 ) Filharmonia Częstochowska jako Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 535594-N-2020 z dnia 29.04. 2020r.) pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ – KONTRABASÓW,DZWONÓW RUROWYCH,WIBRAFONU I ELEMENTÓW PERK...

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-06-15 14:00

6. Nabór na stanowisko

Komunikat dotyczący konkursu na dyrektora Filharmonii Częstochowskiej

BDG.2111.2.2019 Częstochowa, 29-04-2020 Prezydent Miasta Częstochowy informuje o przesunięciu terminu rozpatrzenia ofert złożonych w procedurze konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana W związku z ogłoszonym w dniu 28 lutego 2020 r. konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wilsona 16 oraz wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolit...

Utworzony: 2020-05-08 | Zmodyfikowany: 2020-05-08 09:35

7. Przetargi i zapytania

Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych dla Filharmonii Częstochowskiej - ...

Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych dla Filharmonii Częstochowskiej – kontrabasów, dzwonów rurowych, wibrafonu i elementów perkusyjnych z akcesoriami. Zamawiający: FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA im. B. Hubermana ul. Wilsona 16 42-200 Częstochowa tel. 034 324 43 05 fax 034 324 34 37 Miejsce składania ofert: Filharmonia Częstochowska ul. Wilsona 16 - pok. N2/24 – Sekretariat Termin składania ofert: 29.05.2020 r. do godz. 10.00 Termin otwarcia ofert: 29.05.2020 r. o godz. 12...

Utworzony: 2020-04-30 | Zmodyfikowany: 2020-05-07 22:57

8. Przetargi i zapytania

Informacja o wyborze dostawcy samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową

Filharmonia Częstochowska im. B.Hubermana zakończyła postępowanie zapytania ofertowego „Zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową rok produkcji 2019 lub 2020 wg określonej specyfikacji wyposażenia" Zamawiający po rozpatrzeniu prac komisji przetargowej i analizie sytuacji finansowej firmy uznał za najbardziej interesującą i korzystną finansowo ofertę zaprezentowaną przez PPHU PAWEŁ GÓRECKI SMYKÓW 26-212 KRÓLEWIEC 100

Utworzony: 2020-04-10 | Zmodyfikowany: 2020-04-10 10:34

9. Przetargi i zapytania

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę do siedziby Filharmonii Częstochowskiej sam...

Znak sprawy: F.Cz./NAG/341-1/2020 Zapytanie ofertowe Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową . ZAMAWIAJĄCY: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-200 Częstochowa NIP 573 02 06 780 , REGON 000638091 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową, ro...

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 13:44

10. Bilans

Bilans za rok 2018

Bilans za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta

Utworzony: 2020-03-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 12:21

11. Budżet

Budżet 2020

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych. Dotacja podmiotowa na rok 2020 - 7 955 040,- zł Uchwała budżetowa Nr 286.XXIII.2019 z dnia 19 grudnia 2019

Utworzony: 2020-03-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 12:20

12. Budżet

Budżet 2019

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych. Dotacja podmiotowa na rok 2019 - 7 955 040,- zł Uchwała budżetowa Nr 30.IV.2018 z dnia 20 grudnia 2018

Utworzony: 2020-03-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 12:19

13. Nabór na stanowisko

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej

Prezydent Miasta Częstochowy Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana z siedzibą przy ul. Wilsona 16 42-202 Częstochowa 1. Niezbędne wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie – w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych lub społecznych, minimum 5-letni staż pracy zawodowej, minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury związanych z działalnością muzyczną, brak skazania wyrokiem sądu za umyś...

Utworzony: 2020-02-28 | Zmodyfikowany: 2020-02-28 08:52

14. Chór Filharmonii

Chór Filharmonii

Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum jest 22-osobowym, zawodowym chórem mieszanym. Zespół Collegium Cantorum powstał w 1987 roku jako autorski pomysł jego założyciela Janusza Siadlaka. Początkowo działał pod patronatem częstochowskich wyższych uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a potem Politechniki Częstochowskiej. Doświadczenie szefa Zespołu zdobyte zarówno z Collegium Cantorum, jak i Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk, gdzie sprawował przez 6 lat funkcję kierownika chóru oraz ...

Utworzony: 2012-10-30 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 11:36

15. Przetargi i zapytania

Informacja o wyborze dostawcy materiałów biurowych

Informujemy, że zakończono procedurę zapytania ofertowego dot. zakupu i dostawy w 2020 r. dla Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana w Częstochowie - materiałów biurowych. Komisja ofertowa po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń oferentów zgodnie z przyjętym kryterium oceny zamówienia stwierdziła, że : na dostawę materiałów biurowych wybrano : PAPIRUS M.Górecki, A.Nowicki, J.Karyś Sp. j. ul. Wodzickiego 3 42-200 Częstochowa Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym

Utworzony: 2020-02-07 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 14:22

16. Przetargi i zapytania

Oferta cenowa na dostawę samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową

Znak sprawy: F.Cz./NAG/341-2/2020 Zapytanie ofertowe Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową, rok produkcji 2019, ZAMAWIAJĄCY: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-200 Częstochowa NIP 573 02 06 780, REGON 000638091 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu os...

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 12:15

17. Przetargi i zapytania

Oferta cenowa na dostawę materiałów biurowych

Znak sprawy: F.Cz./NAG/341-1/2020 Zapytanie ofertowe Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do swojej siedziby materiałów biurowych. ZAMAWIAJĄCY: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-200 Częstochowa NIP 573 02 06 780 , REGON 000638091 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów biurowych i papierniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 14:33

18. Przetargi i zapytania

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - zakup samochodu osobowego

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego FCZ/NAG/341-3/2019 o treści: Zakup oraz dostawa do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową, rok produkcji 2019 realizowanego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Uzasadnienie: Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie ...

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 10:28

19. Przetargi i zapytania

Dostawa materiałów biurowych

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do swojej siedziby materiałów biurowych. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów biurowych i papierniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 1 - formularz cenowy.

Utworzony: 2019-01-31 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 08:50

20. Przetargi i zapytania

Dostawa materiałów biurowych

Informujemy ,że zakończono procedurę zapytania ofertowego dot. zakupu i dostawy dla Filharmonii Częstochowskiej im.B.Hubermana w Częstochowie- materiałów papierniczych i artykułów biurowych. Komisja ofertowa po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń oferentów zgodnie z przyjętym kryterium oceny zamówienia (85 % ceny ,15% charakterystyka dostaw) - stwierdziła, że : najlepszą ofertę przedstawiło i wybrano do współpracy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO-KOLOS sp. z o.o. ul. Warszawska 363/365, 42-2...

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 08:50