główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Chór Filharmonii

Chór Filharmonii

Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum jest 22-osobowym, zawodowym chórem mieszanym. Zespół Collegium Cantorum powstał w 1987 roku jako autorski pomysł jego założyciela Janusza Siadlaka. Początkowo działał pod patronatem częstochowskich wyższych uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a potem Politechniki Częstochowskiej. Doświadczenie szefa Zespołu zdobyte zarówno z Collegium Cantorum, jak i Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk, gdzie sprawował przez 6 lat funkcję kierownika chóru oraz ...

Utworzony: 2012-10-30 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 10:17

2. RODO

RODO

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, informuje że: 1. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Częstochowska, Wilsona 16, 42-202 Częst...

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 10:17

3. Administracja i obsługa

Administracja i obsługa

SEKRETARIAT sekretariat@filharmonia.com.pl tel. (+48) 34 324 43 05 fax. (+48) 34 324 34 37 URSZULA KOPACZ KADRY filharmonia@filharmonia.com.pl tel. 34 324 42 30 fax. (+48) 34 324 34 37 GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OSOBOWYCH ELŻBIETA STUŁA KSIĘGOWOŚĆ ksiegowosc@filharmonia.com.pl tel. (+48) 34 361 32 88 GŁÓWNY KSIĘGOWY LILIA SOBCZYK ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO MARZENA MAŁEK SPECJALISTA DS. PŁAC ANNA MURDZEK KASA GŁÓWNA ANNA JAROSIK KSIĘGOWA ANNA KOMOROWSKA KASA BILETOWA (+48) 795 451 438 ELŻBIETA ...

Utworzony: 2010-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-09-09 09:48

4. Orkiestra Symfoniczna

Orkiestra symfoniczna

I skrzypce: Tomasz Kulisiewicz - koncertmistrz Siergiej Wowkotrub - z-ca koncertmistrza Agnieszka Łuksza-Wypiór - z-ca koncertmistrza Jolanta Dziadkowiec Marek Kloś Grażyna Mielińska Alicja Miruk-Mirska Andrzej Nowak Grzegorz Piętowski Elżbieta Podgórska Wojciech Rot Łukasz Sczendzina Michał Szymczak II skrzypce: Karolina Korelus Katarzyna Cichońska Grażyna Ciesielska Robert Jurecki Małgorzata Kryś Magdalena Meisel Małgorzata Nowak-Dąbrowska Bogusława Nowak Natalia Plińska Marta Stachula Dag...

Utworzony: 2010-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-09-08 11:34

5. Zastępca dyrektora Ireneusz Kozera

Zastępca dyrektora Ireneusz Kozera

NAZWA ZASTĘPCA DYREKTORA IMIĘ I NAZWISKO IRENEUSZ KOZERA ADRES Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16 42-200 Częstochowa TELEFON (+48) 34 324 43 05 ADRES E-MAIL sekretariat@filharmonia.com.pl ireneusz.kozera@filharmonia.com.pl

Utworzony: 2010-03-29 | Zmodyfikowany: 2020-09-08 08:30

6. Dyrektor Adam Klocek

Dyrektor Adam Klocek

NAZWA DYREKTOR IMIĘ I NAZWISKO ADAM KLOCEK ADRES Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16 42-200 Częstochowa TELEFON (+48) 34 324 42 30 ADRES E-MAIL sekretariat@filharmonia.com.pl KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI 1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Filharmonii i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Prezydent Miasta Częstochowy. 3. Organem doradczym dyrektora jest Rada Artystyczna Filharmonii, powoływana przez dyrektora Filharmonii...

Utworzony: 2012-02-10 | Zmodyfikowany: 2020-09-08 08:23

7. Przetargi i zapytania

Zawarcie umowy najmu lokalu - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że zakończono procedurę zapytania ofertowego dot. konkursu ofert na: Zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną połączoną z działalnością artystyczną, zlokalizowanego na poziomie -1 budynku Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana, ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa, o pow. 433 m2, stanowiącego wyodrębnioną i samodzielną część przedmiotowej nieruchomości składającej się z: zaplecza kuchennego o pow. 136 m2 i części użytkowej o pow. 297 m2 z możli...

Utworzony: 2020-08-27 | Zmodyfikowany: 2020-08-27 08:21

8. Przetargi i zapytania

Zapytanie ofertowe - zawarcie umowy najmu lokalu

Częstochowa 24.07.2020 r. Znak sprawy: F.Cz./NAG/341-4/2020 Zapytanie ofertowe Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia propozycji w trybie zapytania ofertowego. ZAMAWIAJĄCY: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul.Wilsona 16, 42-202 Częstochowa NIP: 573 02 06 780, REGON: 000638091 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest : Zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną połączoną z działalnością artystyczną, zlokalizowanego na pozi...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 10:29

9. Przetargi i zapytania

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - najem lokalu

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego p.n. Zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na Klub Muzyczny, zlokalizowanego w piwnicy budynku Filharmonii Częstochowskiej im. B.Hubermana, ul. Wilsona 16, 42-200 Częstochowa, o pow. 433 m2 Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do art. .89 pkt.4 ustawy, ponieważ złożona i jedyna oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Uzasadnienie: Zamawiający wyznaczył termin s...

Utworzony: 2020-07-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-20 13:51

10. Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko: śpiewak chóru - tenor

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 12:13

11. Przetargi i zapytania

Zapytanie ofertowe - zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na klub muzyczny

Zapytanie ofertowe Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia propozycji w trybie zapytania ofertowego. ZAMAWIAJĄCY: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-200 Częstochowa NIP: 573 02 06 780, REGON: 000638091 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest : Zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na Klub Muzyczny, zlokalizowanego w piwnicy budynku Filharmonii Częstochowskiej im. B.Hubermana, ul. Wilsona 16, 42-200 Częstochowa, o pow. 433 m2 z wyd...

Utworzony: 2020-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 12:09

12. Przetargi i zapytania

Ogłoszenie o wystawieniu na sprzedaż samochodu FORD Transit

Filharmonia Częstochowska wystawia na sprzedaż samochód FORD TRANSIT. Specyfikacja pojazdu oraz formularz ofertowy w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Utworzony: 2020-06-23 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 13:57

13. Przetargi i zapytania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa fabrycznie nowych instru...

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655 ) Filharmonia Częstochowska jako Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 570543-N-38-2018 z dnia 11.06. 2018 r.) pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ - KONTRABASÓW, DZWONÓW RUROWYCH, WIBRAFONU I ELEMENTÓW PE...

Utworzony: 2020-06-18 | Zmodyfikowany: 2020-06-18 13:25

14. Przetargi i zapytania

Zawiadomienie o złożonych ofertach - dostawa fabrycznie nowych instrumentów

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 , poz. 1655 ) Filharmonia Częstochowska jako Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 535594-N-2020 z dnia 29.04. 2020r.) pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ – KONTRABASÓW,DZWONÓW RUROWYCH,WIBRAFONU I ELEMENTÓW PERK...

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-06-15 14:00

15. Nabór na stanowisko

Komunikat dotyczący konkursu na dyrektora Filharmonii Częstochowskiej

BDG.2111.2.2019 Częstochowa, 29-04-2020 Prezydent Miasta Częstochowy informuje o przesunięciu terminu rozpatrzenia ofert złożonych w procedurze konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana W związku z ogłoszonym w dniu 28 lutego 2020 r. konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wilsona 16 oraz wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolit...

Utworzony: 2020-05-08 | Zmodyfikowany: 2020-05-08 09:35

16. Przetargi i zapytania

Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych dla Filharmonii Częstochowskiej - ...

Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych dla Filharmonii Częstochowskiej – kontrabasów, dzwonów rurowych, wibrafonu i elementów perkusyjnych z akcesoriami. Zamawiający: FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA im. B. Hubermana ul. Wilsona 16 42-200 Częstochowa tel. 034 324 43 05 fax 034 324 34 37 Miejsce składania ofert: Filharmonia Częstochowska ul. Wilsona 16 - pok. N2/24 – Sekretariat Termin składania ofert: 29.05.2020 r. do godz. 10.00 Termin otwarcia ofert: 29.05.2020 r. o godz. 12...

Utworzony: 2020-04-30 | Zmodyfikowany: 2020-05-07 22:57

17. Przetargi i zapytania

Informacja o wyborze dostawcy samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową

Filharmonia Częstochowska im. B.Hubermana zakończyła postępowanie zapytania ofertowego „Zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową rok produkcji 2019 lub 2020 wg określonej specyfikacji wyposażenia" Zamawiający po rozpatrzeniu prac komisji przetargowej i analizie sytuacji finansowej firmy uznał za najbardziej interesującą i korzystną finansowo ofertę zaprezentowaną przez PPHU PAWEŁ GÓRECKI SMYKÓW 26-212 KRÓLEWIEC 100

Utworzony: 2020-04-10 | Zmodyfikowany: 2020-04-10 10:34

18. Przetargi i zapytania

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę do siedziby Filharmonii Częstochowskiej sam...

Znak sprawy: F.Cz./NAG/341-1/2020 Zapytanie ofertowe Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową . ZAMAWIAJĄCY: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-200 Częstochowa NIP 573 02 06 780 , REGON 000638091 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową, ro...

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 13:44

19. Bilans

Bilans za rok 2018

Bilans za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta

Utworzony: 2020-03-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 12:21

20. Budżet

Budżet 2020

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych. Dotacja podmiotowa na rok 2020 - 7 955 040,- zł Uchwała budżetowa Nr 286.XXIII.2019 z dnia 19 grudnia 2019

Utworzony: 2020-03-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 12:20