główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Administracja i obsługa

Administracja i obsługa

Dane podstawowe SEKRETARIAT sekretariat@filharmonia.com.pl tel. +48 34 324 43 05 fax. +48 34 324 34 37 Urszula Kopacz Ewa Szumna-Klocek KADRY kadry@filharmonia.com.pl +48 34 324 62 48 w. 31 GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OSOBOWYCH Aleksandra Jasnos KSIĘGOWOŚĆ +48 34 324 62 48 +48 34 361 32 88 ksiegowosc@filharmonia.com.pl GŁÓWNY KSIĘGOWY Lila Sobczyk ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Marzena Małek SPECJALISTA DS. PŁAC Anna Murdzek KASA GŁÓWNA Anna Jarosik KSIĘGOWA Anna Komorowska KASA BILETOWA 795 451 43...

Utworzony: 2010-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-05-10 10:38

2. Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko - elektroakustyk

Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana zatrudni pracownika na stanowisku Elektroakustyk. Wymagania: - Wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, preferowane średnie - Doświadczenie w pracy o podobnym zakresie działań - znajomość specyfiki działalności kulturalnej w instytucjach Kultury - Mile widziana umiejętność obsługi konsolet cyfrowych i programów do obróbki dźwięku - Mile widziane uprawnienia SEP – grupa I do 1kV - Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole - Wysoka kult...

Utworzony: 2023-05-10 | Zmodyfikowany: 2023-05-10 10:31

3. Przetargi i zapytania

Najem lokalu przeznaczonego na działalność związaną ze środowiskami twórczymi lub in...

Zapytanie ofertowe Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia propozycji w trybie zapytania ofertowego. ZAMAWIAJĄCY: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa NIP: 573 02 06 780 REGON: 000638091 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest : Zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na działalność związaną ze środowiskami twórczymi lub inną gospodarczą , zlokalizowanego na poziomie -1 budynku Filharmonii Częstochowskiej im. B. Huberm...

Utworzony: 2023-04-14 | Zmodyfikowany: 2023-04-14 09:47

4. Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania DYREKTOR w sprawie skarg i wniosków: piątek 14.30 - 16.30 ADMINISTRACJA poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00 KASA BILETOWA poniedziałek - piątek 9.00 - 19.00

Utworzony: 2012-11-29 | Zmodyfikowany: 2023-02-21 12:07

5. Dyrektor naczelny

Dyrektor Adam Klocek

Dane podstawowe STANOWISKO DYREKTOR NACZELNY IMIĘ I NAZWISKO Adam Klocek ADRES Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16 42-202 Częstochowa TELEFON +48 34 324 43 05 E-MAIL sekretariat@filharmonia.com.pl SKARGI I WNIOSKI piątki - 14:30-16:30 KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI 1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Filharmonii i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Prezydent Miasta Częstochowy. 3. Organem doradczym dyrektora jest Rada Art...

Utworzony: 2012-02-10 | Zmodyfikowany: 2023-02-21 12:06

6. Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko: bas-baryton

Utworzony: 2023-02-15 | Zmodyfikowany: 2023-02-15 10:16

7. Chór

Chór Filharmonii

Dane podstawowe KIEROWNIK CHÓRU DYRYGENT Janusz Siadlak SOPRANY Tetyana Boretska-Kruk Justyna Kozak Aleksandra Łabęcka Anna Posturzyńska Małgorzata Siadlak Agata Widera-Burda ALTY Barbara Konarzewska Weronika Kępka Beata Nowicka Ewa Nowicka Agnieszka Pszenica Angelina Roch-Domagała TENORY Jacek Boratyński Kacper Jaskulak Jakub Kiciński Rafał Kozak Grzegorz Rogut BASY Michał Gębala Michał Kiepura Jacek Kobylnik Anatolii Portian Oskar Zamorowski INSPEKTOR Małgorzata Siadlak BIBLIOTEKARZ Rafał ...

Utworzony: 2012-10-30 | Zmodyfikowany: 2023-02-09 09:03

8. Orkiestra Symfoniczna

Orkiestra symfoniczna

Dane podstawowe I SKRZYPCE Tomasz Kulisiewicz - koncertmistrz Siergiej Wowkotrub - z-ca koncertmistrza Agnieszka Łuksza-Wypiór - z-ca koncertmistrza Jolanta Dziadkowiec Marek Kloś Grażyna Mielińska Alicja Miruk-Mirska Andrzej Nowak Grzegorz Piętowski Elżbieta Podgórska Wojciech Rot Łukasz Sczendzina Michał Szymczak II SKRZYPCE Karolina Korelus Katarzyna Cichońska Grażyna Ciesielska Robert Jurecki Małgorzata Kryś Magdalena Meisel Małgorzata Nowak-Dąbrowska Bogusława Nowak Natalia Plińska Mart...

Utworzony: 2010-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-02-01 13:27

9. Klauzule RODO

KLAUZULA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ WSPÓŁORGANIZACJĘ 2022

Utworzony: 2022-10-27 | Zmodyfikowany: 2022-10-27 09:15

10. Klauzule RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA UMOWA O DZIEŁO UMOWA ZLECENIE 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA UMOWA O DZIEŁO UMOWA ZLECENIE 2022

Utworzony: 2022-10-27 | Zmodyfikowany: 2022-10-27 09:08

11. Klauzule RODO

PARAGRAFY DO UMÓW 2022

PARAGRAFY DO UMÓW 2022

Utworzony: 2022-10-27 | Zmodyfikowany: 2022-10-27 09:07

12. Klauzule RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA UMOWA NAJMU I SPRZEDAŻY BILETÓW 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA UMOWA NAJMU I SPRZEDAŻY BILETÓW 2022

Utworzony: 2022-10-27 | Zmodyfikowany: 2022-10-27 09:05

13. Bilans

Bilans za rok 2021

Bilans za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy.

Utworzony: 2022-09-26 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 13:17

14. Budżet

Budżet 2022

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych. Dotacja podmiotowa na rok 2022 - 8 562 972,- zł Uchwała budżetowa Nr 731.L3.2021 z dnia 16 grudnia 2021

Utworzony: 2022-09-26 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 12:44

15. Przetargi i zapytania

Wykonanie usługi w budynku Filharmonii - wybór wykonawcy

Na wykonawcę zadania p.t. Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych oraz Instalacji odgromowej w budynku Filharmonii Częstochowskiej zgodnie z normą PN-EN 61140 i PN-EN 62305 po rozpatrzeniu złożonych ofert wybrano: Instalatorstwo Elektryczne Tomasz Zębik, ul. Wypalanki 91A, 42-202 Częstochowa Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: - cena netto za realizację zamówienia: znaczenie kryterium - 100 %

Utworzony: 2022-08-16 | Zmodyfikowany: 2022-08-16 11:03

16. Przetargi i zapytania

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w ...

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w budynku Filharmonii. ZAMAWIAJĄCY Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa NIP 573 02 06 780, REGON 000638091 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych oraz Instalacji odgromowej w budynku Filharmonii Częstochowskiej zgodnie z normą PN-EN 61140 i PN-EN 62305

Utworzony: 2022-07-27 | Zmodyfikowany: 2022-07-27 11:52

17. Prelegent audycji

Prelegent audycji

PRELEGENT AUDYCJI Magdalena Mirowska

Utworzony: 2022-07-19 | Zmodyfikowany: 2022-07-19 10:23

18. Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko: śpiewacy chóru - tenor i bas-baryton

Utworzony: 2022-07-08 | Zmodyfikowany: 2022-07-08 13:24

19. Przetargi i zapytania

Zakończono procedurę przetargu nieograniczonego pod nazwą: Wykonanie powłokowego p...

Informujemy, że zakończono procedurę przetargu nieograniczonego pod nazwą : Wykonanie powłokowego pokrycia dachowego na pow.1100 m2 w technologii bezspoinowej przy użyciu zestawów opartych na polimerach dyspergowalnych w wodzie (wymagania zgodnie z ETAG 005 - Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej). Komisja ofertowa w dn. 28.06.22 r. rozpatrzyła wszystkie zgłoszenia oferentów zgodnie z przyjętym kryterium oceny zamówienia określonym w SIWZ projektu....

Utworzony: 2022-06-29 | Zmodyfikowany: 2022-06-29 10:41

20. Przetargi i zapytania

Zapytanie ofertowe - wykonanie prac naprawczo-technicznych na budynku Filharmonii.

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczo–technicznych na budynku Filharmonii. I. ZAMAWIAJĄCY Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa NIP 573 02 06 780, REGON 000638091 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Wykonanie powłokowego pokrycia dachowego na pow.1100 m2 w technologii bezspoinowej przy użyciu zestawów opartych na polimerach dyspergowalnych w wodzie (wymagania zgodnie z ETAG 005 - Zestawy do w...

Utworzony: 2022-06-11 | Zmodyfikowany: 2022-06-11 18:36