główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Przetargi i zapytania

Oferta cenowa na dostawę samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową

Znak sprawy: F.Cz./NAG/341-2/2020 Zapytanie ofertowe Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową, rok produkcji 2019, ZAMAWIAJĄCY: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-200 Częstochowa NIP 573 02 06 780, REGON 000638091 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu os...

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 12:15

2. Przetargi i zapytania

Oferta cenowa na dostawę materiałów biurowych

Znak sprawy: F.Cz./NAG/341-1/2020 Zapytanie ofertowe Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do swojej siedziby materiałów biurowych. ZAMAWIAJĄCY: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-200 Częstochowa NIP 573 02 06 780 , REGON 000638091 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów biurowych i papierniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 14:33

3. Przetargi i zapytania

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - zakup samochodu osobowego

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego FCZ/NAG/341-3/2019 o treści: Zakup oraz dostawa do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową, rok produkcji 2019 realizowanego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Uzasadnienie: Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie ...

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 10:28

4. Przetargi i zapytania

Dostawa materiałów biurowych

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do swojej siedziby materiałów biurowych. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów biurowych i papierniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 1 - formularz cenowy.

Utworzony: 2019-01-31 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 08:50

5. Przetargi i zapytania

Dostawa materiałów biurowych

Informujemy ,że zakończono procedurę zapytania ofertowego dot. zakupu i dostawy dla Filharmonii Częstochowskiej im.B.Hubermana w Częstochowie- materiałów papierniczych i artykułów biurowych. Komisja ofertowa po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń oferentów zgodnie z przyjętym kryterium oceny zamówienia (85 % ceny ,15% charakterystyka dostaw) - stwierdziła, że : najlepszą ofertę przedstawiło i wybrano do współpracy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO-KOLOS sp. z o.o. ul. Warszawska 363/365, 42-2...

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 08:50

6. Przetargi i zapytania

Wykonanie prac naprawczo-technicznych w budynku Filharmonii.

Zapytanie ofertowe Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczo–technicznych w budynku Filharmonii. I. ZAMAWIAJĄCY Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa NIP 573 02 06 780, REGON 000638091 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Wymiana parownika agregatu wody lodowej AERMEC NRL 1250 oraz naprawę centrali wentylacyjnej GOLD 20RXG205445 lub zamontowanie zamiennika tej centrali. Położenie powłoki z polimoc...

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 08:50

7. Przetargi i zapytania

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Huberman...

Przedmiotem zapytania jest badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie (w 5 egzemplarzach) pisemnego sprawozdania z badania, które określi czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Filharmonii Częstochowskiej. Termin i miejsce składania ofert: Pisemne oferty należy składać do 31.10.2019 r. do godziny 10.00 w sekretariacie ...

Utworzony: 2019-10-18 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 08:47

8. Przetargi i zapytania

Zapytanie ofertowe - Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochow...

Informujemy, że zakończono procedurę zapytania ofertowego po nazwą: ”Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenie (w 5 egzemplarzach) pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta, które określą czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Filharmonii Częstochowskiej" Komisja ofertowa rozpatrzyła wszystkie zgłoszenia oferentów zgodnie z przy...

Utworzony: 2019-11-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 08:47

9. Przetargi i zapytania

Wykonanie prac techniczno-remontowych w budynku Filharmonii Częstochowskiej

Dot. sprawy: F.CZ./NAG/ 341-2/2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 , poz. 1655 ) Filharmonia Częstochowska jako Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 570543-N-38-2018 z dnia 11.06. 2018r.) pn.: Wykonanie prac techniczno-remontowych w budynku Filharmon...

Utworzony: 2019-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 08:47

10. Przetargi i zapytania

Zakup oraz dostawa do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego ...

Informujemy, że Komisja Konkursowa przetargu nieograniczonego na : Zakup oraz dostawę do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową, rok produkcji 2019, realizowanego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na wniosek Kierownika zamawiającego postanowiła przedłużyć postępowanie do dnia 04.12.2019 do godz.12.00 i w tym terminie można składać oferty przetargowe. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2019 r o godz.13.00. W pozostałym zakresie warunki ok...

Utworzony: 2019-11-15 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 08:45

11. Chór Filharmonii

Chór Filharmonii

Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum jest 22-osobowym, zawodowym chórem mieszanym. Zespół Collegium Cantorum powstał w 1987 roku jako autorski pomysł jego założyciela Janusza Siadlaka. Początkowo działał pod patronatem częstochowskich wyższych uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a potem Politechniki Częstochowskiej. Doświadczenie szefa Zespołu zdobyte zarówno z Collegium Cantorum, jak i Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk, gdzie sprawował przez 6 lat funkcję kierownika chóru oraz ...

Utworzony: 2012-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 13:17

12. Orkiestra Symfoniczna

Orkiestra symfoniczna

I skrzypce: Agnieszka Łuksza-Wypiór - koncertmistrz Tomasz Kulisiewicz - koncertmistrz Siergiej Wowkotrub - z-ca koncertmistrza Jolanta Dziadkowiec Marek Kloś Grażyna Mielińska Alicja Miruk-Mirska Andrzej Nowak Grzegorz Piętowski Elżbieta Podgórska Wojciech Rot Łukasz Sczendzina Michał Szymczak II skrzypce: Karolina Korelus Katarzyna Cichońska Grażyna Ciesielska Robert Jurecki Małgorzata Kryś Magdalena Meisel Małgorzata Nowak-Dąbrowska Bogusława Nowak Natalia Plińska Marta Stachula Dagmara S...

Utworzony: 2010-03-31 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 13:05

13. Administracja i obsługa

Administracja i obsługa

SEKRETARIAT sekretariat@filharmonia.com.pl tel. (+48) 34 324 43 05 fax. (+48) 34 324 34 37 URSZULA KOPACZ KADRY filharmonia@filharmonia.com.pl tel. 34 324 42 30 fax. (+48) 34 324 34 37 GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OSOBOWYCH ELŻBIETA STUŁA KSIĘGOWOŚĆ ksiegowosc@filharmonia.com.pl tel. (+48) 34 361 32 88 GŁÓWNY KSIĘGOWY LILIA SOBCZYK ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO MARZENA MAŁEK SPECJALISTA DS. PŁAC ANNA MURDZEK KASA GŁÓWNA ANNA JAROSIK KSIĘGOWA ANNA KOMOROWSKA KASA BILETOWA (+48) 795 451 438 ELŻBIETA ...

Utworzony: 2010-03-31 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 13:04

14. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

ORGAN WYKONAWCZY 1. Dyrektor 1.1. Zastępca dyrektora ds. artystycznych 1.1.1. Inspektor orkiestry 1.1.2. Bibliotekarz 1.1.3. Prelegent 1.1.4. Organizator i realizator audycji wyjazdowych 1.2. Kierownik chóru – dyrygent 1.2.1. Inspektor chóru 1.2.2. Bibliotekarz 1.3. Główny księgowy 1.3.1. Z-ca głównego księgowego 1.3.1.1. Specjalista ds. płac 1.3.1.2. Kasjer główny 1.3.1.3. Księgowa 1.3.1.4. Kasjer biletowy 1.3.1.5. Kasjer biletowy 1.4. Specjalista ds. osobowych 1.5. Sekretariat 1.6. Ki...

Utworzony: 2010-03-25 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 13:32

15. Status prawny

Status prawny

Samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Częstochowa.

Utworzony: 2010-04-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 12:24

16. Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności 1. Prezentacja wartościowych form muzyki symfonicznej i kameralnej, klasycznej i współczesnej, polskiej i obcej. 2. Edukacja muzyczna, przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru muzyki we wszystkich jej gatunkach. 3. Promocja współczesnej twórczości muzycznej polskiej i obcej. 4. Animacja zainteresowań i działań muzycznych wśród odbiorców. 5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb w dziedzinie kultury muzycznej. 6. Współpraca ze społecznym ruchem ...

Utworzony: 2010-04-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 12:23

17. Statut

Statut Filharmonii Częstochowskiej z 2012 roku

Statut Filharmonii Częstochowskiej z dnia 28 czerwca 2012 Uchwała z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie zmian w statucie

Utworzony: 2010-04-07 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 09:54

18. Strona Główna

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Dane podstawowe NAZWA FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA im. Bronisława Hubermana WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POWIAT CZĘSTOCHOWSKI GMINA CZĘSTOCHOWA MIEJSCOWOŚĆ CZĘSTOCHOWA 42-202 ULICA WILSONA NUMER 16 NIP 573-02-06-780 REGON 000638091 NR KSIĘGI REJESTROWEJ KPS.402.2 TELEFONY telefony Centrala (+48) 34 324 62 48 Fax (+48) 34 324 34 37 Sekretariat (+48) 34 324 43 05 Impresariat (+48) 34 324 18 54 Kasa biletowa (+48) 795 451 438 Księgowość (+48) 34 324 62 48 (+48) 34 361 32 88 Dział adm.-gosp. (+48) 34 324 62...

Utworzony: 2012-10-15 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 11:59

19. Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko: śpiewak chóru - tenor

Utworzony: 2016-09-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-31 12:07

20. Bilans

Bilans za rok 2017

Bilans za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 10:05