główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie prac techniczno-remontowych w budynku Filharmonii Częstochowskiej

Dot. sprawy: F.CZ./NAG/ 341-2/2019

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 , poz. 1655 ) Filharmonia Częstochowska jako Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 570543-N-38-2018 z dnia

11.06. 2018r.)  pn.:

Wykonanie prac techniczno-remontowych w budynku Filharmonii Częstochowskiej

 wybrano do realizacji najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców dla poszczególnych części zamówienia:

 

 

 

CZĘŚĆ I   - Wymiana parownika agregatu wody lodowej AERMEC NRL 1250 oraz naprawę centrali wentylacyjnej GOLD 20RX  G205445 lub zamontowanie zamiennika tej centrali.

 

 

Nr oferty

 

  Wykonawca

 

 

Punktacja

 

 

Kryterium cena

Kryterium termin realizacji i Serwis gwarancyjny

 

 

  Łącznie

  1.  

AER Serwis sp. z o.o. O3-430 Warszawa, ul.Środkowa 8

85

15

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II  - Położenie powłoki z polimocznika na wydzielone części dachu wraz z zabezpieczeniem obróbek blacharskich oraz gruntowaniem elementów metalowych i betonowych.

 

 

Nr oferty

 

  Wykonawca

 

 

Punktacja

 

 

Kryterium cena

Kryterium termin realizacji i Serwis gwarancyjny

 

 

  Łącznie

  1.  

PPHU SUPERBAU M.Ślusarczyk,ul.Częstochowska 25 ,42-165 Lipie

85

15

 

100

 

 

CZĘŚĆ III   - Wycyklinowanie i pomalowanie parkietu na balkonie Sali Koncertowej oraz przedłużenie  sceny Sali Kameralnej

 

 

Nr oferty

 

  Wykonawca

 

 

Punktacja

 

 

Kryterium cena

Kryterium termin realizacji i Serwis gwarancyjny

 

 

  Łącznie

  1.  

Gregor Parkiety ,ul.W.Jagiełły 22a,42-200 Częstochowa

85

15

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru : 

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, złożone przez nich oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty te  zostały złożone na realizację części  przetargu i w związku z tym uzyskały największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. W konsekwencji oferty ww. Wykonawców są najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym.