główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa materiałów biurowych

Informujemy ,że zakończono  procedurę zapytania ofertowego dot. zakupu i dostawy dla Filharmonii Częstochowskiej im.B.Hubermana w Częstochowie-  materiałów papierniczych i artykułów biurowych.

Komisja ofertowa po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń oferentów zgodnie z przyjętym kryterium oceny zamówienia (85 % ceny ,15% charakterystyka dostaw) - stwierdziła, że :

najlepszą ofertę  przedstawiło  i wybrano do współpracy:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

SOLO-KOLOS sp. z o.o.

ul. Warszawska 363/365,

42-200 Częstochowa