główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 148

1. Data: 2022-06-29 10:43
Dział: Zamówienia publiczne > Przetargi i zapytania
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakończono procedurę przetargu nieograniczonego pod nazwą: Wykonanie powłokowego pokrycia dachowego na pow.1100 m2 w technologii bezspoinowej przy użyciu zestawów opartych na polimerach dyspergowalnych w wodzie (wymagania zgodnie z ETAG 005 - Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej)
Wykonanie: Dariusz Madejski