główna zawartość
artykuł nr 1

RODO

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, informuje że:

1. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Częstochowska, Wilsona 16, 42-202 Częstochowa, tel. 34 324 42 30, e-mail: filharmonia@filharmonia.com.pl 

2. Właściwym Inspektorem Ochrony Danych jest Patrycja Kijas iod@filharmonia.com.pl