główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie wyboru wykonawcy zapytania ofertowego pod nazwą...

Ogłoszenie wyboru wykonawcy zapytania ofertowego pod nazwą „Prace remontowe dotyczące schodów przed budynkiem Filharmonii Częstochowskiej"

artykuł nr 2

Ogłoszenie wyboru wykonawcy zapytania ofertowego pod nazwą...

Ogłoszenie wyboru wykonawcy zapytania ofertowego pod nazwą „Prace remontowe dotyczące oświetlenia muszli koncertowej Filharmonii Częstochowskiej"

artykuł nr 3

Ogłoszenie wyboru wykonawcy zapytania ofertowego pod nazwą...

Ogłoszenie wykonawcy zapytania ofertowego "Wykonanie powłokowego pokrycia dachowego na pow. 1840 m2 w technologii bezspoinowej przy użyciu zestawów opartych na polimerach dyspergowalnych w wodzie na bazie akrylu (wymagania zgodnie z ETAG 005 - Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej)."

artykuł nr 4

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prace remontowe...

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych oświetlenia muszli koncertowej Filharmonii Częstochowskiej

artykuł nr 5

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac...

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych dotyczących schodów przed budynkiem Filharmonii Częstochowskiej - przedłużenie terminu do dnia 07.12.2023 r.

artykuł nr 6

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac...

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczo-technicznych na dachu w starej części budynku Filharmonii.

artykuł nr 7

Ogłoszenie wyboru wykonawcy zapytania ofertowego pod nazwą...

Zakończono  procedurę zapytania ofertowego pod nazwą „Badanie i ocena sprawozdania  finansowego  Filharmonii  Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2023 i za rok obrotowy 2024"

artykuł nr 8

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii...

Przedmiotem zapytania jest badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2023 i za rok obrotowy 2024 oraz sporządzenie sprawozdania z badania w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta, które określi czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Filharmonii Częstochowskiej.

artykuł nr 9

Wykonanie prac naprawczo-technicznych na dachu - wybór...

Wykonanie prac naprawczo-technicznych na dachu - wybór wykonawcy

artykuł nr 10

Wykonanie prac naprawczo-technicznych na dachu w starej...

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczo-technicznych na dachu w starej części budynku Filharmonii.

artykuł nr 11

Najem lokalu przeznaczonego na działalność związaną ze...

Najem lokalu przeznaczonego na działalność związaną ze środowiskami twórczymi lub inną gospodarczą. PRZEDŁUŻENIE terminu składania ofert do 30 października 2023 r.

artykuł nr 12

Wykonanie usługi w budynku Filharmonii - wybór wykonawcy

Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych oraz Instalacji odgromowej w budynku Filharmonii Częstochowskiej zgodnie z normą PN-EN 61140 i PN-EN 62305

artykuł nr 13

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty...

Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych oraz Instalacji odgromowej w budynku Filharmonii Częstochowskiej zgodnie z normą PN-EN 61140 i PN-EN 62305

artykuł nr 14

Zakończono procedurę przetargu nieograniczonego pod...

Wykonanie powłokowego pokrycia dachowego na pow.1100 m2 w technologii bezspoinowej przy użyciu zestawów opartych na polimerach dyspergowalnych w wodzie (wymagania zgodnie z ETAG 005 - Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej)

artykuł nr 15

Zapytanie ofertowe - wykonanie prac naprawczo-technicznych...

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczo-technicznych na budynku Filharmonii.

artykuł nr 16

Zapytanie ofertowe - najem lokalu przeznaczonego na...

Zapytanie ofertowe - najem lokalu przeznaczonego na działalność związaną ze środowiskami twórczymi- PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 31 III 2022

artykuł nr 17

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii...

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2021 - ogłoszenie wyników zapytania

artykuł nr 18

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii...

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2021

artykuł nr 19

Zawarcie umowy najmu lokalu - informacja o wyborze...

Zawarcie umowy najmu lokalu - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 20

Zapytanie ofertowe - zawarcie umowy najmu lokalu

Zapytanie ofertowe - zawarcie umowy najmu lokalu

artykuł nr 21

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - najem...

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - najem lokalu

artykuł nr 22

Zapytanie ofertowe - zawarcie umowy najmu lokalu...

Zapytanie ofertowe - zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na klub muzyczny

artykuł nr 23

Ogłoszenie o wystawieniu na sprzedaż samochodu FORD Transit

Ogłoszenie o wystawieniu na sprzedaż samochodu FORD Transit

artykuł nr 24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa fabrycznie nowych instrumentów

artykuł nr 25

Zawiadomienie o złożonych ofertach - dostawa fabrycznie...

Zawiadomienie o złożonych ofertach - dostawa fabrycznie nowych instrumentów

artykuł nr 26

Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych dla...

Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych dla Filharmonii Częstochowskiej - kontrabasów, dzwonów rurowych, wibrafonu i elementów perkusyjnych z akcesoriami

artykuł nr 27

Informacja o wyborze dostawcy samochodu osobowego z...

Informacja o wyborze dostawcy samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową

artykuł nr 28

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę do siedziby...

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową

artykuł nr 29

Informacja o wyborze dostawcy materiałów biurowych

Informacja o wyborze dostawcy materiałów biurowych

artykuł nr 30

Oferta cenowa na dostawę samochodu osobowego z...

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową, rok produkcji 2019.

artykuł nr 31

Oferta cenowa na dostawę materiałów biurowych

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do swojej siedziby materiałów biurowych.

artykuł nr 32

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - zakup samochodu...

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego FCZ/NAG/341-3/2019

artykuł nr 33

Zakup oraz dostawa do siedziby Filharmonii Częstochowskiej...

Ogłoszenie

artykuł nr 34

Zapytanie ofertowe - Badanie i ocena sprawozdania...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 35

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii...

Zapytanie ofertowe

artykuł nr 36

Wykonanie prac techniczno-remontowych w budynku Filharmonii...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 37

Wykonanie prac naprawczo-technicznych w budynku Filharmonii.

Zapytanie ofertowe

artykuł nr 38

Dostawa materiałów biurowych

Ogłoszenie wyników

artykuł nr 39

Dostawa materiałów biurowych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej