główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie usługi w budynku Filharmonii - wybór wykonawcy

Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych oraz Instalacji odgromowej w budynku Filharmonii Częstochowskiej zgodnie z normą PN-EN 61140 i PN-EN 62305

artykuł nr 2

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty...

Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych oraz Instalacji odgromowej w budynku Filharmonii Częstochowskiej zgodnie z normą PN-EN 61140 i PN-EN 62305

artykuł nr 3

Zakończono procedurę przetargu nieograniczonego pod...

Wykonanie powłokowego pokrycia dachowego na pow.1100 m2 w technologii bezspoinowej przy użyciu zestawów opartych na polimerach dyspergowalnych w wodzie (wymagania zgodnie z ETAG 005 - Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej)

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe - wykonanie prac naprawczo-technicznych...

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczo-technicznych na budynku Filharmonii.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe - najem lokalu przeznaczonego na...

Zapytanie ofertowe - najem lokalu przeznaczonego na działalność związaną ze środowiskami twórczymi- PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 31 III 2022

artykuł nr 6

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii...

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2021 - ogłoszenie wyników zapytania

artykuł nr 7

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii...

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2021

artykuł nr 8

Zawarcie umowy najmu lokalu - informacja o wyborze...

Zawarcie umowy najmu lokalu - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe - zawarcie umowy najmu lokalu

Zapytanie ofertowe - zawarcie umowy najmu lokalu

artykuł nr 10

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - najem...

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - najem lokalu

artykuł nr 11

Zapytanie ofertowe - zawarcie umowy najmu lokalu...

Zapytanie ofertowe - zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na klub muzyczny

artykuł nr 12

Ogłoszenie o wystawieniu na sprzedaż samochodu FORD Transit

Ogłoszenie o wystawieniu na sprzedaż samochodu FORD Transit

artykuł nr 13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa fabrycznie nowych instrumentów

artykuł nr 14

Zawiadomienie o złożonych ofertach - dostawa fabrycznie...

Zawiadomienie o złożonych ofertach - dostawa fabrycznie nowych instrumentów

artykuł nr 15

Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych dla...

Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych dla Filharmonii Częstochowskiej - kontrabasów, dzwonów rurowych, wibrafonu i elementów perkusyjnych z akcesoriami

artykuł nr 16

Informacja o wyborze dostawcy samochodu osobowego z...

Informacja o wyborze dostawcy samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową

artykuł nr 17

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę do siedziby...

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową

artykuł nr 18

Informacja o wyborze dostawcy materiałów biurowych

Informacja o wyborze dostawcy materiałów biurowych

artykuł nr 19

Oferta cenowa na dostawę samochodu osobowego z...

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową, rok produkcji 2019.

artykuł nr 20

Oferta cenowa na dostawę materiałów biurowych

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do swojej siedziby materiałów biurowych.

artykuł nr 21

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - zakup samochodu...

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego FCZ/NAG/341-3/2019

artykuł nr 22

Zakup oraz dostawa do siedziby Filharmonii Częstochowskiej...

Ogłoszenie

artykuł nr 23

Zapytanie ofertowe - Badanie i ocena sprawozdania...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 24

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii...

Zapytanie ofertowe

artykuł nr 25

Wykonanie prac techniczno-remontowych w budynku Filharmonii...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 26

Wykonanie prac naprawczo-technicznych w budynku Filharmonii.

Zapytanie ofertowe

artykuł nr 27

Dostawa materiałów biurowych

Ogłoszenie wyników

artykuł nr 28

Dostawa materiałów biurowych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej