główna zawartość
artykuł nr 1

Oferta cenowa na dostawę samochodu osobowego z...

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową, rok produkcji 2019.

artykuł nr 2

Oferta cenowa na dostawę materiałów biurowych

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do swojej siedziby materiałów biurowych.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - zakup samochodu...

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego FCZ/NAG/341-3/2019

artykuł nr 4

Zakup oraz dostawa do siedziby Filharmonii Częstochowskiej...

Ogłoszenie

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe - Badanie i ocena sprawozdania...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 6

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii...

Zapytanie ofertowe

artykuł nr 7

Wykonanie prac techniczno-remontowych w budynku Filharmonii...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 8

Wykonanie prac naprawczo-technicznych w budynku Filharmonii.

Zapytanie ofertowe

artykuł nr 9

Dostawa materiałów biurowych

Ogłoszenie wyników

artykuł nr 10

Dostawa materiałów biurowych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej