główna zawartość
artykuł nr 1

Nabór na stanowisko - lider grupy II skrzypiec

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ogłasza przesłuchania na stanowisko lidera II skrzypiec.

Przesłuchania odbędą się 16. 10. 2019r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Koncertowej Filharmonii Częstochowskiej. 

Program przesłuchania:
1.  W. A. Mozart – I część koncertu skrzypcowego z kadencją
2.  J. S. Bach – dwie kontrastujące części z Sonaty lub Partity na skrzypce solo
3.  W. A. Mozart  – Divertimento D-dur KV 136 cz. I  i  III
4.  R. Schumann – II Symfonia C-dur op. 61 Scherzo (do Trio) – partia I skrzypiec
5.  W. A. Mozart – Msza koronacyjna C-dur KV 317 – Credo (do Adagio)

 

•  Filharmonia nie zapewnia akompaniatora
•  Filharmonia nie zapewnia materiałów nutowych
•  Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom przesłuchań
•  Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny, o czym kandydaci zostaną poinformowani.


Zgłoszenia wraz z CV* uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne z dopiskiem „PRZESŁUCHANIA NA LIDERA  II  SKRZYPIEC” prosimy kierować:
•  drogą pocztową lub osobiście na adres:
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, 
ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa

•  pocztą elektroniczną na adres sekretariat@filharmonia.com.pl

* Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu informujemy, że:

a) Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa. 
b) Inspektorem danych osobowych jest Mariusz Włoga - iod@filharmonia.com.pl 
c) Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadania „Przesłuchania muzyków na stanowisko Lidera II skrzypiec”.
d) Dane osobowe zbierane są w celu archiwizacyjnym.
e) Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
f) Uczestnicy ww. zadania mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
g) Dane osobowe będą przetrzymywane tak długo jak nakładają na Filharmonię Częstochowską obowiązek przepisy archiwistyczne.
 

artykuł nr 2

Nabór na stanowisko: śpiewak chóru - tenor

Szczegóły naboru