główna zawartość
artykuł nr 1

Nabór do Orkiestry Filharmonii - kontrabas tutti

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ogłasza przesłuchania muzyków
na stanowisko muzyka tutti grupy kontrabasów

 

 1. Przesłuchania odbędą się  12.06.2019r (środa), o godz.13.00 w Sali Kameralnej Filharmonii Częstochowskiej
 2. Komisja zakwalifikuje kandydatów do przesłuchań na podstawie nadesłanych zgłoszeń
 3. Filharmonia nie zapewnia akompaniatora
 4. Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom przesłuchań
 5. Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny, o czym kandydaci zostaną poinformowani.
 6. Program przesłuchania:
  a)  J. S. Bach – Preludium (z dowolnej Suity)
  b) I cz. Koncertu kontrabasowego z kadencją (do wyboru):
  c) J. B. Vanhal – Koncert D-dur
  d) K. Ditters von Dittersdorf – Koncert E-dur
  e) F. A. Hoffmeister – I Koncert D-dur
  f) G. Bottesini – Koncert h-moll

  g) Literatura orkiestrowa:
  •  W. A. Mozart – Symfonia g-moll KV 550 cz. I
  •  W. A. Mozart – Uwertura do opery „Wesele Figara” KV 492
  •  L. v Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 cz. II i III
  •  L. v Beethoven – IX Symfonia d-moll op. 125 cz. IV Recitatyw
  •  J. S. Bach – Suita orkiestrowa nr 2 h-moll BWV 1067 Badinerie
   
 7. Zgłoszenia wraz z CV* uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne z dopiskiem „PRZESŁUCHANIA NA KONTRABAS” prosimy kierować:
 • drogą pocztową lub osobiście na adres:
  Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana,
  ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa
 • pocztą elektroniczną na adres sekretariat@filharmonia.com.pl

* Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, ul. Wilsona 16,  42-202 Częstochowa.
b) Inspektorem danych osobowych jest Mariusz Włoga - iod@filharmonia.com.pl
c) Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadania „Przesłuchania na stanowisko muzyka tutti grupy kontrabasów”.
d) Dane osobowe zbierane są w celu archiwizacyjnym.
e) Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
f) Uczestnicy ww. zadania mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
g) Dane osobowe będą przetrzymywane tak długo jak nakładają na Filharmonię Częstochowską obowiązek przepisy archiwistyczne.
artykuł nr 2

Nabór na stanowisko: śpiewak chóru - tenor