główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet 2023

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa na rok 2023 - 9 868 730 zł

Uchwała Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 roku.

artykuł nr 2

Budżet 2022

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa na rok 2022 - 8 562 972,- zł

Uchwała budżetowa Nr 731.L3.2021 z dnia 16 grudnia 2021 

artykuł nr 3

Budżet 2021

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa na rok 2021 - 7 975 040,- zł

Uchwała budżetowa Nr 508.XXXVII.2020 

artykuł nr 4

Budżet 2020

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa na rok 2020 - 7 955 040,- zł

Uchwała budżetowa Nr 286.XXIII.2019 z dnia 19 grudnia 2019

artykuł nr 5

Budżet 2019

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa na rok 2019 - 7 955 040,- zł

Uchwała budżetowa Nr 30.IV.2018 z dnia 20 grudnia 2018

artykuł nr 6

Budżet 2018

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa na rok 2018 - 6 761 600,- zł

artykuł nr 7

Budżet 2017

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa na rok 2017 - 6 599 000,- zł