główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet 2020

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa na rok 2020 - 7 955 040,- zł

Uchwała budżetowa Nr 286.XXIII.2019 z dnia 19 grudnia 2019

artykuł nr 2

Budżet 2019

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa na rok 2019 - 7 955 040,- zł

Uchwała budżetowa Nr 30.IV.2018 z dnia 20 grudnia 2018

artykuł nr 3

Budżet 2018

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa na rok 2018 - 6 761 600,- zł

artykuł nr 4

Budżet 2017

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa na rok 2017 - 6 599 000,- zł