główna zawartość
artykuł nr 1

Status prawny

Samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Częstochowa.