główna zawartość
artykuł nr 1

Status prawny

  1. Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana jest samorządową instytucją artystyczną, prowadzoną jako wspólna instytucja kultury Miasta Częstochowy i Województwa Śląskiego, działającą na podstawie: 
    • umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, zawartej dnia 24 listopada 2023 r. pomiędzy Miastem Częstochowa a Województwem Śląskim; 
    • Statutu Filharmonii.
  2. Organizatorem Filharmonii jest Miasto Częstochowa, Współorganizatorem jest Województwo Śląskie.
  3. Filharmonia posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto, pod numerem 2.
  4. Siedzibą Filharmonii jest miasto Częstochowa.
  5. Filharmonia prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
  6. Nadzór bezpośredni nad Filharmonią sprawuje Miasto Częstochowa.