główna zawartość
artykuł nr 1

Struktura organizacyjna

ORGAN WYKONAWCZY

1. Dyrektor

1.1. Zastępca dyrektora ds. artystycznych

1.1.1. Inspektor orkiestry

1.1.2. Bibliotekarz

1.1.3. Prelegent

1.1.4. Organizator i realizator audycji wyjazdowych

1.2. Kierownik chóru – dyrygent

1.2.1. Inspektor chóru

1.2.2. Bibliotekarz

1.3. Główny księgowy

1.3.1. Z-ca głównego księgowego

1.3.1.1. Specjalista ds. płac

1.3.1.2. Kasjer główny

1.3.1.3. Księgowa

1.3.1.4. Kasjer biletowy

1.3.1.5. Kasjer biletowy

1.4. Specjalista ds. osobowych

1.5. Sekretariat

1.6. Kierownik impresariatu

1.6.1. - 1.6.3. Organizator imprez

1.7. Kierownik administracyjno-gospodarczy

1.7.1. Sprzątaczka - bileterka

1.7.2. - 1.7.11 Sprzątaczka - szatniarka

1.8. Kierownik techniczny

1.8.1. Starszy operator sceny - elektryk

1.8.2. Starszy operator sceny - elektroakustyk

1.8.3. Pracownik techniczny - elektroakustyk

1.8.4. Pracownik techniczny - kierowca

1.8.5. - 1.8.8. Pracownik techniczny

1.8.9. - 1.8.12. Portier

1.8.13. Specjalista d/s BHP i ppoż.

1.9. Administrator bezpieczeństwa informacji