główna zawartość
artykuł nr 1

Przedmiot działalności

Zakres działalności Filharmonii

Celem działalności Filharmonii jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury poprzez:

 • prezentację wartościowych form muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej, polskiej i zagranicznej; 
 • edukację muzyczną umożliwiającą przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru muzyki we wszystkich jej gatunkach;
 • promocję twórczości muzycznej polskiej i zagranicznej;
 • rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb w dziedzinie kultury muzycznej;
 • współpracę ze szkolnictwem muzycznym oraz społecznym ruchem kulturalnym na rzecz rozwoju kultury muzycznej;
 • promocję Miasta i Województwa poprzez działania w dziedzinie kultury muzycznej.

 

Do zadań Filharmonii należy:

 • organizowanie w siedzibie własnej i poza nią koncertów symfonicznych, oratoryjno-kantatowych, kameralnych, jazzowych i rozrywkowych z udziałem własnych zespołów artystycznych oraz zaproszonych wykonawców z kraju i zagranicy;
 • organizowanie i współorganizowanie festiwali muzycznych;
 • opracowywanie i realizacja programów z zakresu edukacji muzycznej dzieci i młodzieży;
 • promocja twórczości muzycznej polskiej i zagranicznej, w tym promocja lokalnego i regionalnego środowiska muzycznego, twórców i wykonawców poprzez koncerty, nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe oraz działalność edytorską;
 • współpraca ze szkolnictwem muzycznym i społecznym ruchem kulturalnym w zakresie inicjowania nowych form upowszechniania muzyki w różnych środowiskach;
 • prowadzenie działalności impresaryjnej oraz udostępnianie sal koncertowych do prezentacji imprez muzycznych, teatralnych, wystawienniczych, filmowych i estradowych realizowanych przez Filharmonię oraz inne podmioty, w celu poszerzenia oferty programowej Filharmonii, współpraca z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej dla realizacji zadań statutowych.

 

Źródło: Wypis ze Statutu Filharmonii Częstochowskiej