główna zawartość
artykuł nr 1

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

1. Prezentacja wartościowych form muzyki symfonicznej i kameralnej, klasycznej i współczesnej, polskiej i obcej.
2. Edukacja muzyczna, przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru muzyki we wszystkich jej gatunkach.
3. Promocja współczesnej twórczości muzycznej polskiej i obcej.
4. Animacja zainteresowań i działań muzycznych wśród odbiorców.
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb w dziedzinie kultury muzycznej.
6. Współpraca ze społecznym ruchem muzycznym na rzecz rozwoju kultury muzycznej.

Źródło:

Wypis ze Statutu Filharmonii Częstochowskiej