główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa materiałów biurowych

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do swojej siedziby materiałów biurowych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów biurowych i papierniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 1 - formularz cenowy.

Załączniki:
1 Formularz cenowy46.628 KB
2 Formularz ofertowy16.438 KB
3 Oświadczenie20.335 KB
4 Wzór umowy41.500 KB
5 Treść zapytania24.122 KB