główna zawartość
artykuł nr 1

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w budynku Filharmonii.

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w budynku Filharmonii.

ZAMAWIAJĄCY

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
ul. Wilsona 16,  42-202 Częstochowa
NIP 573 02 06 780, REGON 000638091

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych oraz Instalacji odgromowej w budynku Filharmonii Częstochowskiej zgodnie z normą PN-EN 61140 i PN-EN 62305

Załączniki:
Załącznik19.104 KB
Załącznik21.389 KB
Załącznik16.341 KB