główna zawartość
artykuł nr 1

Zakończono procedurę przetargu nieograniczonego pod nazwą: Wykonanie powłokowego pokrycia dachowego na pow.1100 m2 w technologii bezspoinowej przy użyciu zestawów opartych na polimerach dyspergowalnych w wodzie (wymagania zgodnie z ETAG 005 - Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej)

 Informujemy, że zakończono  procedurę przetargu nieograniczonego pod nazwą  :

Wykonanie powłokowego pokrycia dachowego na pow.1100 m2 w technologii bezspoinowej przy użyciu zestawów opartych na polimerach dyspergowalnych w wodzie (wymagania zgodnie z ETAG 005 - Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej).

 

Komisja ofertowa w dn. 28.06.22 r. rozpatrzyła wszystkie zgłoszenia oferentów zgodnie z przyjętym kryterium oceny zamówienia określonym w SIWZ projektu.

Komisja przetargowa stwierdziła, że do realizacji  przetargu w zakresie wykonania usługi  remontowej wybrano:

FBU SEKA-BUD Michał Serafin, Niesułowice, ul. Żurawia 3, 32-200 Olkusz