główna zawartość
artykuł nr 1

Zawarcie umowy najmu lokalu - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że zakończono procedurę zapytania ofertowego dot. konkursu ofert na: Zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną połączoną z działalnością artystyczną, zlokalizowanego na poziomie -1 budynku Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana, ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa, o pow. 433 m2, stanowiącego wyodrębnioną i samodzielną część przedmiotowej nieruchomości składającej się z: zaplecza kuchennego o pow. 136 m2 i części użytkowej o pow. 297 m2 z możliwością wykorzystania na działalność gastronomiczną i kulturalną.

Kryterium oceny zamówienia: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów:

  1. Cena brutto za realizację zamówienia: znaczenie kryterium - 70%
  2. Inne funkcje zamówienia: znaczenie kryterium - 30%

 

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo i oferowanego zakresu działania. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Restauracja TORRA Roman Radecki w Częstochowie uzyskując 94,6 pkt. na 100 możliwych.