główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - najem lokalu

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego p.n. Zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na Klub Muzyczny, zlokalizowanego w piwnicy budynku Filharmonii Częstochowskiej im. B.Hubermana, ul. Wilsona 16, 42-200 Częstochowa, o pow. 433 m2

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do art. .89 pkt.4 ustawy, ponieważ złożona i jedyna oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Uzasadnienie: Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzień 15.07.2020r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.07.2020r. do godz. 12.00 wpłynęła tylko jedna oferta zawierająca niekorzystne warunki do zawarcia ewentualnej umowy.

Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu6.368 MB