główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup oraz dostawa do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową, rok produkcji 2019, realizowanego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Informujemy, że Komisja Konkursowa przetargu nieograniczonego na :

Zakup oraz dostawę do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową, rok produkcji 2019, realizowanego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

na wniosek Kierownika zamawiającego postanowiła przedłużyć postępowanie do dnia 04.12.2019 do godz.12.00 i w tym  terminie można składać oferty przetargowe.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2019 r o godz.13.00. W pozostałym zakresie warunki określone w SIWZ pozostają niezmienne.


Informujemy, że Komisja Konkursowa przetargu nieograniczonego na :

Zakup oraz dostawę do siedziby Filharmonii  Częstochowskiej samochodu  osobowego z przestrzenią ładunkową, rok produkcji 2019, realizowanego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

na wniosek Kierownika  zamawiającego postanowiła przedłużyć postępowanie do dnia 28.11.2019 do godz.14.00 i w tym  terminie można składać oferty przetargowe.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2019 r o godz.9.00. W pozostałym zakresie warunki określone w SIWZ pozostają niezmienne.


SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych


Na wykonanie zadania pn.

"Zakup oraz dostawa do siedziby Filharmonii  Częstochowskiej  
samochodu  osobowego z przestrzenią ładunkową, rok produkcji 2019,      
realizowanego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu" 

Leasingobiorca: FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA im.B.Hubermana
                        Ul. Wilsona 16
                        42-202  Częstochowa
                        tel.   034 324 42 30

Pełna treść zadania w załączniku.

Załączniki:
SIWZ - Samochód - 201973.592 KB