główna zawartość
artykuł nr 1

Nabór do Orkiestry Filharmonii - koncertmistrz

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
ogłasza przesłuchania muzyków na stanowisko koncertmistrza

 

Przesłuchania odbędą się 23.08.2019 r. (piątek) o godz. 13.00 w Sali Kameralnej Filharmonii Częstochowskiej

•  Komisja zakwalifikuje kandydatów do przesłuchań na podstawie nadesłanych zgłoszeń
•  Filharmonia nie zapewnia akompaniatora
•  Filharmonia nie zapewnia materiałów nutowych
•  Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom przesłuchań
•  Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny, o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Program przesłuchania:
1.  W. A. Mozart – I część koncertu z kadencją
2.  Koncert (XIX-XX w.) – I część z kadencją
3.  W. A. Mozart  – Divertimento D-dur KV 136 cz. I i III
4.  R. Schumann – II Symfonia C-dur op. 61 Scherzo (do Trio)
5.  P. Czajkowski – Suita z baletu „Jezioro łabędzie” – nr 4 Scena
6.  W. A. Mozart – Eine kleine Nachtmusik KV 525 – Finał (cz. IV)
7.  W. A. Mozart – Msza koronacyjna C-dur KV 317 – Credo (do Adagio)


Zgłoszenia wraz z CV* uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne z dopiskiem „PRZESŁUCHANIA NA KONCERTMISTRZA” prosimy kierować:


•  drogą pocztową lub osobiście na adres:
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana,
ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa


•  pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.com.pl


* Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa.
b) Inspektorem danych osobowych jest Mariusz Włoga - iod@filharmonia.com.pl
c) Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadania „Przesłuchania muzyków na stanowisko koncertmistrza”.
d) Dane osobowe zbierane są w celu archiwizacyjnym.
e) Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
f) Uczestnicy ww. zadania mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
g) Dane osobowe będą przetrzymywane tak długo jak nakładają na Filharmonię Częstochowską obowiązek przepisy archiwistyczne.
________________________________________