główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet 2018

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa na rok 2018 - 6 761 600,- zł