główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet 2020

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa na rok 2020 - 7 955 040,- zł

Uchwała budżetowa Nr 286.XXIII.2019 z dnia 19 grudnia 2019