główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet 2019

Budżet Filharmonii składa się z dotacji podmiotowej określanej każdego roku w uchwale budżetowej zatwierdzanej przez Radę Miasta oraz z dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa na rok 2019 - 7 955 040,- zł

Uchwała budżetowa Nr 30.IV.2018 z dnia 20 grudnia 2018