główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat dotyczący konkursu na dyrektora Filharmonii Częstochowskiej

BDG.2111.2.2019
Częstochowa, 29-04-2020

Prezydent Miasta Częstochowy informuje o przesunięciu terminu rozpatrzenia ofert złożonych w procedurze konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

W związku z ogłoszonym w dniu 28 lutego 2020 r. konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wilsona 16 oraz wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-Cov-2, termin rozpatrzenia ofert w ww. postępowaniu konkursowym przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
(-) Andrzej Babczyński
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

obrazek